• Stort tack för den här gången!

  Toolboxen för “Stockholm – City of handball supporters” är nu stängd. Stort tack till alla som ville vara med och utveckla Stockholm genom mästerskapet. Nu blickar vi framåt mot nya evenemang som kan inspirera och gör att vi tillsammans kan skapa supportrarnas stad!

  Stockholm city of SUPPORTERS

Omställning Stockholm – digitalisering och affärsutveckling i besöksnäringen är ett projekt som beviljats stöd av Tillväxtverket ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet genomför insatser inom digital utveckling samt riktade insatser till evenemangsnäringen.

Allt du behöver veta

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren angående Stockholm – City of supporters. Har du ytterligare frågor är du varmt välkomna att mejla oss.

 • City of supporters är ett kommunikationskoncept som syftar till att stärka stadens värdskap vid stora evenemang och mästerskap för att bli en än bättre och mer efterfrågad värdstad. Kommunikationskonceptet önskar också bidra till att samla näringslivet, staden, idrotten och andra aktörer i Stockholm i ett gemensamt värdskap för Stockholm samtidigt som det tydligt ämnar välkomna alla de supportrar som besöker Stockholm under ett mästerskap.

 • City of supporters är framtaget av Stockholms stad och Visit Stockholm genom stadens satsning på stora evenemang – nu närmast Handbolls VM. (Framtagning av denna toolbox/webbsida har även fått stöd av Visit Stockholms EU projekt Omställning Stockholm som jobbar med digitalisering och affärsutveckling i besöksnäringen. Omställning Stockholm har beviljats stöd av Tillväxtverket ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet genomför insatser inom digital utveckling samt riktade insatser till evenemangsnäringen).

 • Kommunikationskonceptet är till för alla i Stockholm; Näringslivet, förvaltningar och bolag i staden, idrottsföreningar och andra aktörer (exempelvis kulturaktörer) samt individuella invånare och besökare.

 • Vi i Stockholm konkurrerar med många andra städer och länder om stora evenemang. Ensam kan vara stark men tillsammans är vi starkare. Ett gemensamt kommunikationskoncept gör det lättare för fler att ta del av nyttan av mästerskapen och samtidigt bidra till att göra Stockholm starkare i konkurrensen mot andra städer, både som destination och mästerskapsstad. Ett gemensamt koncept med många deltagare gynnar alla som deltar genom stärkt attraktionskraft för Stockholm och mer affärsnytta för näringslivet. Evenemangsnäringen i Stockholm bidrar med 36 miljarder till samhällsekonomin, vilket är 43% av landets totala siffra.

 • Evenemang innebär många nya besökare i Stockholm. Besökare som under en kort tid är här för evenemanget, men som ofta spenderar minst lika mycket tid utanför arenorna som inne på arenorna. Har vi ett tillräckligt bra erbjudande som värdstad även utanför tävlingsarenan finns stora möjligheter att evenemangen bidrar till affärsnytta för många. Ju fler vi är, ju mer vi samarbetar, desto bättre erbjudande kommer besökarna att uppleva.

 • City of supporters handlar om att vi tillsammans tar ansvar och gör något som blir större och starkare än om vi gör det en och en. Det handlar om att gemensamt bygga ett värdskap som överträffar en förväntan från den som besöker oss. Tillsammans tar vi ansvar för att Stockholm ska kännas öppet och levande. Och samtidigt ge tillbaka affärsnytta. Våra besökare vill eller kan entusiasmeras till att se många delar av Stockholm och upplever många interaktioner i värdskapskedjan under ett besök. Där gör ett gemensamt värdskap skillnad. Och ett värdskap skapas inte över en natt. Vi tror på att bygga det långsiktigt, innan, under och mellan de mästerskap som ska genomföras. Det vi gör tillsammans – som en del av ett erbjudande och välkomnande som värdstad – kommer ge både näringsliv, idrott och staden större möjligheter att både uppleva och utveckla sina mål och visioner genom de stora evenemangen. Och stockholmare erbjuds en mer aktiv och inspirerande stad. Stockholm City of supporters – supporting together

 • Konceptets manér är skalbart, vilket innebär att du kan välja att använda enskilda delar, helheten eller inspirerar till att skapa liknande innehåll – alla insatser räknas. Allt material finns att laddas ner, är fritt och gratis att använda.

 • Den här kampanjen är anpassad för att fungera tillsammans med andra manér, loggor, varumärkesmanualer eller kommunikationskoncept. Tanken är materialet ska vara tillgängligt och användbart för alla. Vi har inga krav på till exempel typsnitt och bilder är neutrala för att fungera i så många sammanhang som möjligt. Välj helt enkelt ut de enheter, designelement eller budskap som passar för er.

 • Detta är ingen sponsring av ett evenemang – det är viktigt att hålla isär med möjligheten att vara en del av värdskapet och Stockholm City of supporters. Arrangörens sponsorer har rättigheter att kommunicera mästerskapet. Det har ingen annan möjlighet att göra, som inte är sponsor/partner till mästerskapet. Stockholm City of supporters är ett koncept som Stockholms stad och Stockholm Business Region har utvecklat fram för att stärka värdskapet inför, under och efter stora evenemang och mästerskap. Original som finns i den här toolbox:en är helt fritt att använda på det sätt som passar dig.

 • City of supporters är ett positivt sätt att delta i en värdskapskultur där vi bjuder in till Stockholm. Allt från restauranger, hotell, transport till kiosken på hörnet kan delta. Man behöver alltså inte ha en koppling till sport – det viktiga är att man vill vara med och stötta och ta emot mästerskap och dess supporters.

 • Kommunikationskonceptet tas fram för att kunna verka över tid. Första uttaget skedde under Handbolls-VM 2023 och kommer sedan utvecklas för att fortsatt användas under herrarnas Ishockey-VM 2025.

 • Dela länk till temasidan eller till toolboxen för att ta del av all information.
  Notera: för att få tillgång till materialet i toolbox behöver man registrera sig genom att m ejla sina kontaktuppgifter.

 • Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss via mejl .

Stockholm toolbox

Här finns allt du behöver för att bli en riktig och viktig spelare i Stockholms värdskapslag. Välkommen till Stockholm – City of handball supporters

Till toolboxen